שאלות ותשובות

  • מי ניגש למבחני מו"ר ומרק"ם?
  • מי ניגש למבחן מר"ב?
  • מה הוא משקלן של בחינות מו"ר ומרק"ם?
  • מה היא שפת הבחינה?
  • האם יש צורך להתכונן למבחני המיון?
  • מה יחודו של קורס מדקס?
  • איפה נערך קורס מדקס?