סדנאות להכנה למבחן מר"ב לשנת 2016


שימו לב! בשנת 2016 מדקס מעבירה סדנאות בלבד (ולא קורסים שלמים כפי שהיה נהוג עד היום) בנושאים הבאים: (1) דיון בסוגיות, (2) סימולציות ו- (3) ראיון אישי. כל סדנה תתמקד בנושא אחד בלבדניתן להירשם לסדנה אחת או יותר.

בכל סדנה משתתפים 5 תלמידים. הסדנה מועברת ע"י אחד מאנשי הצוות. רשימת סדנאות לפי תאריכים ומדריכים תפורסם בהמשך. הסדנה מאפשרת 2-3 תרגולים לכל משתתף מול הקבוצה הקטנה ובכך מאפשרת חשיפה למספר רב של דוגמאות ולמידה משותפת.

כל הסדנאות מתקיימות בתל אביב. טרם נקבעו תאריכים למועדי הסדנאות ב- 2016.

ניתן להירשם לסדנה אחת או יותר. מחיר השתתפות בכל סדנה בת 4.5 שעות: 350ש"ח ברישום מוקדם. לצורך קבלת הודעה במייל על פתיחת הרישום המוקדם לסדנאות יש להשאיר פרטים באתר ב- "צור קשר".

בעת פתיחת הרישום המוקדם באתר ישלח מייל לכל המתעניינים ותנתן אופציה לרישום לסדנאות במחיר הנ"ל לתקופה מוגבלת. לאחר מכן יחול המחיר המלא.