מבחני רפואת השיניים


הפקולטה לרפואת שיניים בת"א

הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית

 

הפקולטה לרפואת שיניים בת"א

מועמדים לפקולטה לרפואת שיניים בת"א נדרשים לעבור את מערכת המיון מו"ר בדומה למועמדים לפקולטה לרפואה.

למערכת מו"ר שני חלקים הנערכים בימים נפרדים: יום מרכז הערכה ויום מילוי שאלונים.

יום השאלונים מתקיים באוניברסיטאות. ביום זה המועמדים ממלאים שני שאלונים ברצף שציונם יחד מהווה 40% מכלל הציון בבחינה.
1) שאלון שיפוט והחלטה: מורכב משלושה סיפורים שמעלים התלבטויות ומצריכים ניתוח וקבלת החלטות. הסיפורים המוצגים אינם לקוחים בד"כ מעולם הרפואה אך ניתן ללמוד מהם כיצד המועמד מנתח מצב מורכב ואילו שיקולים מנחים אותו בקבלת ההחלטות בחייו.
2) שאלון ביוגרפי: מורכב מכעשרים שאלות ארוכות הנוגעות לעברו של המועמד, נסיונו, ומערכת השיקולים המנחה אותו בחיים. חלק ניכר מהשאלון מוקדש לשאלות ביוגרפיות חוויתיות שדרכן ניתן ללמוד על תכונותיו של המועמד בדרך אמינה יחסית. (למשל המועמד יתבקש לתאר בכתב סיטואציה שבא הביע זלזול ולאחר מכן לענות על סעיפים רלוונטים כגון: למה התנהג בצורה זו? איך לדעתו הרגיש האדם השני? כיצד זה הסתיים? מה למד ממקרה זה וכו..)

יום מרכז ההערכה מהווה 60% מכלל הציון בבחינה. כל מועמד ישתתף רק באחד ממרכזי ההערכה של מערכת מו"ר במס"ר שברמת גן או במערכת מרק"ם בירושלים בהתאם לזימון שקיבל מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
ביום זה כל מועמד יעבור בשמונה תחנות אישיות שמשך כל אחת מהן כ- 10 דקות:
1) תחנת ראיון אישי (3 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד ישאל על התנסויות בעברו.
2) תחנת דיון בסוגיה רפואית (3 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד יתבקש לחוות את דעתו בנושאים מעולם הרפואה על בסיס מקרה שיוצג לו.
3) תחנת משחק תפקידים (2 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה על המועמד להמחיש במשחק עם שחקן שיגלם תפקיד בסיטואציה. על המועמד להמחיש במשחק כיצד היה נוהג בתרחיש היפותטי. בתום משחק התפקידים, לאחר כ- 5 דקות יעזוב השחקן את החדר ויתחקר המראיין את המועמד על התנהגותו בזמן משחק התפקידים.

הציון הסופי במערכת מו"ר מחושב על סמך תפקוד הנבחן במרכז ההערכה ותשובותיו לשאלונים ומדווח בסולם שממוצעו 200 וסטיית התקן שלו 20. טווח הציונים הוא מ- 150 עד 250.

 

הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית

מועמדים לפקולטה לרפואת שיניים בירושלים ניגשים למבחני מיון נפרדים המורכבים מיום שאלונים ויום ראיונות.

יום השאלונים: נערך באוניברסיטה העברית בירשולים וכולל שני שאלונים-
1) שאלון תפיסה מרחבית שמטרתו לבדוק את שליטת המועמד במרחב תוך הסתייעות בתמונות מעולם רפואת השיניים. מועמדים שיקבלו בבחינה זו ציון נמוך במיוחד (10% הנמוכים ביותר) לא יוכלו להמשיך לשלב הראיונות.
2) שאלון ביוגרפי שכולל שאלות על עברו של המועמד ושאלות בסוגיות אתיות והתנהגותיות הלקוחות מעולם רפואת השיניים.

יום ראיונות: ביום זה נשאלים הנבחנים שאלות על עברם, התנסויות מהעבר ולעיתים על נושאים אתיים מעולם הרפואה.