מבחן מר"ב | מבחן מרב


מבחן מר"ב

מבחן מר"ב מורכב מיום מילוי שאלונים ויום מרכז הערכה. רק מי שעמד בהצלחה בחלק השאלונים יוזמן לשלב התחנות.

יום השאלונים:
שאלון בחשיבה אנליטית שמטרתו להעריך את כישוריהם האנליטיים של המועמדים. השאלון מורכב משאלות הדומות לשאלות בבחינה הפסיכומטרית אך מתרכז בשלושה סוגים של שאלות: הבנת תרשים או טבלה, היגיון והבנת קטע קריאה. בבחינה שלושה פרקים. בכל פרק יש 18 שאלות. הזמן המוקצב לשאלון הוא שעה ורבע.

שאלון ביוגרפי שמורכב מ- 12 שאלות פתוחות. המועמדים ישאלו על עצמם, על עברם ועל מצבים שרופא עשוי להיתקל בהם במהלך עבודתו.

רק מועמדים שעברו שאלונים אלו בהצלחה לפי דרישת האוניברסיטאות יזומנו לשלב הבא.

יום מרכז ההערכה: מתקיים במרכז הארצי לסימולציה רפואית (מסר) שברמת גן. 
ביום זה כל מועמד יעבור בשמונה תחנות אישיות שמשך כל אחת מהן כ- 10 דקות:

1) תחנת ראיון אישי (3 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד ישאל על התנסויות בעברו.
2) תחנת דיון בסוגיה רפואית (3 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד יתבקש לחוות את דעתו בנושאים מעולם הרפואה על בסיס מקרה שיוצג לו.
3) תחנת משחק תפקידים (2 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ושחקן שיגלם תפקיד בסיטואציה. על המועמד להמחיש במשחק כיצד היה נוהג בתרחיש היפותטי. בתום משחק התפקידים, לאחר כ- 5 דקות יעזוב השחקן את החדר ויתחקר המראיין את המועמד על התנהגותו בזמן משחק התפקידים.

הציון הסופי במערכת מר"ב מחושב על סמך תפקוד הנבחן במרכז ההערכה ותשובותיו לשאלונים ומדווח בסולם שממוצעו 200 וסטיית התקן שלו 20. טווח הציונים הוא מ- 150 עד 250.