מבחן מרק"ם | מבחן מרקם


מבחן מרק"ם מבחן מרקם

מבחן מרק"ם, הוא מבחן קבלה שנדרשים לעבור מועמדים לפקולטות לרפואה בירושלים.
מבחן מרק"ם
 מחליף את הראיון האישי שהיה נהוג בעבר, ונועד לאפיין את המועמדים על פי מאפיינים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועמדים המעוניינים ללמוד רפואה בפקולטה לרפואה בירושלים, ירשמו תחילה לאוניברסיטה כמקובל, ורק מי שמילא את תנאי הסף הדרוש ללימודי רפואה יופנה למבחן מרק"ם. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הינו הגוף הממונה על מבחן מרק"ם החל משלב ההרשמה וכלה בשלב קבלת הציון. לבסוף, ישקלל כל מוסד את ציון המועמד במבחן מרק"ם יחד עם שאר הישגיו ויקבל החלטה בעניין קבלתו או אי-קבלתו ללימודים.

מי מוזמן למבחן מבחן מרק"ם מבחן מרקם


מוזמנים למבחן מרק"ם מועמדים הניגשים למסלול הרגיל (שש שנתי) בפקולטה לרפואה בירושלים.

החל משנת 2012 מועמדים למסלול השש שנתי שנרשמו לאחת או יותר מהפקולטות לרפואה בחיפה, בת"א או בירושלים, יגשו למבחן מיון אחד בלבד: מבחן מבחן מו"ר מור או מבחן מרק"ם.

מועמדים שנרשמו (וענו על דרישת הסף) לפקולטה לרפואה בחיפה ו/או בת"א אך לא לפקולטה לרפואה בירושלים יזומנו למבחן מבחן מו"ר מור.

מועמדים שנרשמו (וענו על דרישת הסף) לפקולטה לרפואה בירושלים אך לא לפקולטות לרפואה בחיפה ובת"א יזומנו למבחן מרק"ם בלבד.

מועמדים שנרשמו (וענו על דרישת הסף) לפקולטה לרפואה בירושלים ולפקולטה לרפואה בחיפה ו/או בת"א יזומנו אקראית, לפי החלטת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לאחד משני המבחנים: מבחן מו"ר מור או מרק"ם.

ציונו של המועמד במערכת מו"ר מור או מערכת מרק"ם יהיה קביל בשלוש האוניברסיטאות: אוניברסיטת ת"א, הטכניון והאוניברסיטה העברית.

למערכת 
מבחן מו"ר מור ומרק"ם שני חלקים הנערכים בימים נפרדים: יום מרכז הערכה ויום מילוי שאלונים. לכל מערכת מרכז הערכה משלה, ואילו יום השאלונים משותף לשתי המערכות.

מבנה מבחן מרק"ם מבחן מרקם

 

למערכת מו"ר ומרק"ם שני חלקים הנערכים בימים נפרדים: יום מרכז הערכה ויום מילוי שאלונים. לכל מערכת מרכז הערכה משלה, ואילו יום השאלונים משותף לשתי המערכות.

שאלונים

יום השאלונים מתקיים באוניברסיטאות ומשותף למו"ר ולמרק"ם. ביום זה המועמדים ממלאים שאלון ביוגרפי שציונו מהווה 30% מכלל הציון בבחינה.
השאלון הביוגרפי מורכב מכעשרים שאלות ארוכות הנוגעות לעברו של המועמד, נסיונו, ומערכת השיקולים המנחה אותו בחיים. חלק ניכר מהשאלון מוקדש לשאלות ביוגרפיות חוויתיות שדרכן ניתן ללמוד על תכונותיו של המועמד בדרך אמינה יחסית. (למשל המועמד יתבקש לתאר בכתב סיטואציה שבא הביע זלזול ולאחר מכן לענות על סעיפים רלוונטים כגון: למה התנהג בצורה זו? איך לדעתו הרגיש האדם השני? כיצד זה הסתיים? מה למד ממקרה זה וכו..)

 

מרכז ההערכה

מרכז ההערכה מהווה 70% מכלל הציון בבחינת מו"ר ובחינת מרק"ם. כל מועמד ישתתף רק באחד ממרכזי ההערכה של מערכת מו"ר במס"ר שברמת גן או במערכת מרק"ם בירושלים בהתאם לזימון שקיבל מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
ביום זה כל מועמד יעבור בשמונה תחנות אישיות שמשך כל אחת מהן כ- 10 דקות:
1) תחנת ראיון אישי (בשנת 2013 מערכת מו"ר כללה 2 תחנות מסוג זה, ו
אילו מערכת מרק"ם כללה 3) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד ישאל על התנסויות בעברו.

2) תחנת דיון בסוגיה רפואית (בשנת 2013 מערכת מו"ר כללה 3 תחנות מסוג זה ואילו מערכת מרק"ם כללה 2) - בתחנה זו יהיה בחדר מועמד יחיד ומראיין שהינו רופא. המועמד יתבקש לחוות את דעתו בנושאים מעולם הרפואה על בסיס מקרה שיוצג לו.

3) תחנת משחק תפקידים (בשנת 2013 מערכות מו"ר כללו 3 תחנות מסוג זה) - בתחנה זו יהיה על המועמד להמחיש במשחק או בשיחה עם המראיין כיצד היה נוהג בתרחיש היפותטי. בתום משחק התפקידים לאחר כ- 5 דקות יתחקר המראיין את המועמד על התנהגותו בזמן משחק התפקידים.

הציון הסופי במערכות מו"ר ומרק"ם מחושב על סמך תפקוד הנבחן במרכז ההערכה ותשובותיו לשאלונים ומדווח בסולם שממוצעו 200 וסטיית התקן שלו 20. טווח הציונים הוא מ- 150 עד 250.

 

מערכת הראיונות בבאר שבע

החל משנת 2013 תהליך המיון באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב כולל ראיונות ושאלון.

הסבב ראשון כולל ראיון אישי ארוך יחסית (30דקות - 60דקות). צוות המראיינים מורכב בד"כ מאיש מקצוע מעולם הפסיכולוגיה ואיש סגל של הפקולטה לרפואה. בראיון נשאלים הנבחנים שאלות על עברם (שדומות לתחנת הראיון האישי בשאר מערכות המיון) ושאלות מתחום האתיקה הרפואית (שדומות לתחנת הדיון בסוגיה רפואית בשאר מערכות המיון). 
בנוסף, יתבקשו המועמדים למלא שאלון ארוך שכולל כמה מאות שאלות בסגנון נכון/ לא נכון.
לאחר מכן, שני הציונים (בראיון הראשון ובשאלון) ישוקללו ולפיכך יוחלט מי מהמועמדים יעבור לשלב השני ומי לא.

 

בסבב הראיונות השני מתנהל ראיון בלבד שדומה לסבב לראיון בסבב הראשון ומהווה שלב סינון נוסף.