כיצד להתכונן לבחינת מור ובחינת מרקם?

ההכנה לבחינת מור ובחינת המרקם הינו נושא שמועמדים רבים ללימודי הרפואה מתלבטים לגביו. שאלות שכיחות הן: האם כלל ישנו צורך להתכונן לבחינת מור ולבחינת המרקם? כיצד להתכונן? לבד? בקבוצה? בקורס הכנה?

הכנה לבחינת מור ולבחינת המרקם יכולה להתבצע במספר דרכים. ראשית, ישנם מועמדים אשר מגיעים  לימי הבחינות ללא כל ידע או הכנה מוקדמים. בשנים הראשונות לקיום הבחינות היו לא מעט תלמידים שבחרו בגישה זו, מתוך מחשבה כי לא ניתן להתכונן למבחנים שבודקים אישיות, אולם בשנים האחרונות מספרם של מי שניגשים ללא כל הכנה מוקדמת הולך ופוחת, והם מהווים מיעוט.

מרבית המועמדים כיום בוחרים לקרוא את החוברת שמפרסם "המרכז הארצי לבחינות והערכה" (הגוף האמון על חיבור בחינות המיון) מידי שנה, ולתרגל ממנה שאלות ומקרים, מי לבדו ומי בקבוצות קטנות של מועמדים הבוחנים את עצמם.

באופן רשמי הצהיר "המרכז הארצי לבחינות והערכה" כי אין צורך בהכנה מיוחדת לבחינת המור ולבחינת המרקם, אולם במקביל מפרסם כאמור, כל שנה חוברת הסבר על הבחינות, שאלות לדוגמא, ומציין כי כדאי להכיר את מבנה הבחינה ותוכנה טרם שניגשים אליה (דברים דומים נאמרו בעבר בנוגע לבחינה הפסיכומטרית, אולם כיום אין כמעט מי שלא לוקח חלק בקורס הכנה כלשהו לבחינה הפסיכומטרית).

בשנים האחרונות גדל והולך מספרם של המועמדים אשר בוחרים להירשם לקורס הכנה לבחינת המור ולבחינת המרקם. לאור כל זאת, ובמיוחד לאור העובדה כי מרבית המועמדים בוחרים להתכונן ביסודיות לבחינות (כידוע ציון מבחני המיון הינו יחסי לשאר הנבחנים, בדומה לבחינה הפסיכומטרית), אנו במדקס מאמינים כי על כל מועמד לבחור בדרך ההכנה המתאימה ביותר עבורו לבחינת המור ולבחינת המרקם, ולדאוג להגיע לבחינה מוכן ככל שניתן.

למרות הדעה כי לא ניתן להתכונן לבחינות מסוג זה, ניסיוננו מראה בצורה חד משמעית שלא כך הדבר- הכנה טובה לבחינות המור והמרקם יכולה להביא למצב בו כל מועמד מפיק מעצמו את המרב ביום הבחינה, כך שיוכל לקבל את הציון המקסימלי עבורו. אלו הן בחינות ככל הבחינות, עם פרמטרים מסוימים ומוגדרים היטב אותם הן באות להעריך, וציונן הכללי של בחינות המור ובחינת המרקם מורכב משקלול של ציונים הניתנים לכל מועמד לפי ביצועיו בשאלונים ובתחנות השונות.

ייחודן של בחינות המור ובחינת המרקם הינו בכך שהן נוצרו עבור הפקולטות לרפואה בישראל, והן באות לבדוק תכונות רצויות של המועמד, כפי שהן הוגדרו על ידי אנשי מקצוע מתחום הרפואה.

אין ספק כי הכרות מעמיקה עם בחינות המיון, עם עולם הרפואה, עם עולם הערכים הנדרש מן הרופא ועם הדילמות הניצבות בפני הרופא בעבודתו היומיומית, יש בכל אלו כדי לתרום ליכולתם של המרצים של מדקס (כולם רופאים פעילים) להקנות למועמדים ידע, כישורים והכרות עם עולם הערכים הדרושים לשם הצלחה בבחינת המור ובחינת המרקם.