המדריך לקבלה לרפואה באוניברסיטה העברית 2014

תהליך ההרשמה לפקולטה לרפואה עד לקבלה המיוחלת ללימודי הרפואה הינו תהליך מורכב וגדוש בפרטים רבים שיש לקחת בחשבון. על מנת להפוך את התהליך הזה לקל ככל שניתן, חיברנו עבורכם את המדריך הזה לקבלה לפקולטה לרפואה באוניברסיטה בעברית בירושלים, בבית החולים הדסה. אנו מקווים כי הוא יחסוך לכם זמן ויהפוך את ההרשמה לקלה ככל שניתן.

• ראשית יש לוודא כי אתם עומדים בתנאי הרישום והקבלה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. לכל הפרטים ניתן ללחוץ כאן.

• תנאי הקבלה:
• אזרחות ישראלית (ללא הגבלת גיל).

• ידע באנגלית: לפחות 120 בפרק באנגלית בפסיכומטרי או 220 בבחינת אמי"ר.

• ציון התאמה ראשוני:
ציון זה יקבע האם תזומנו לבחינות המיון מו"ר/מרק"ם. ציון התאמה זה מחושב על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

1) ציוני בגרות במשקל 30%, וציון פסיכומטרי במשקל 70%.
לכל הפרטים בנוגע לתעודת הבגרות, ניתן להכנס לקישור הבא.
לפרטים המלאים בנוגע לציוני הפסיכומטרי, מועדים ועוד, לחץ כאן.
לחישוב ממוצע הבגרות המותאם, ניתן להכנס לקישור הבא.

2) מכינה קדם אוניברסיטאית* במשקל 30%, וציון פסיכומטרי במשקל 70%.
* מכינה קדם אקדמית באוניברסיטה העברית/אוניברסיטת תל אביב בלבד, במסלול טבע, משולב במדעים.

3) השכלה אקדמית מלאה/חלקית מישראל או מחו"ל*
* האוניברסיטה מתחשבת בלימודים חלקיים ובתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ שאושרו במועצה להשכלה גבוהה:
בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה  (.Ph.D) ידונו על-פי הישגיהם הלימודיים והבחינה הפסיכומטרית.
בעלי תואר בוגר - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית והציון לתואר בוגר במשקל של 50% לכל מרכיב.
בעלי תואר מוסמך - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית והציון הממוצע של לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך.
קבלה על סמך לימודים אקדמיים חלקיים הכוללים לפחות שנת לימודים אחת הביקף של לפחות 45 נ"ז יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים.
מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.4.14). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון בעת הדיון בבקשתם.

4) העדפה מתקנת - ראויים לקידום. לכל הפרטים.

• לחישוב ציון ההתאמה וסיכויי קבלה על פי ממוצע הבגרות, ציון מכינה או ציון תואר אקדמאי, לחץ כאן.


• מבחן מו"ר/מרק"ם: למועמדים המתאימים ישלח זימון בדוא"ל. לעדכון פרטי הדוא"ל, יש להכנס לדף המידע האישי.
הבחינה מורכבת משני חלקים: יום מילוי שאלונים (27.6.14), ויום תחנות (מו"ר החל מה- 30.6.14, ומרק"ם בין התאריכים 23.6.14-10.7.14).
לעתודאים ובוגרי מכינה: יום שאלונים בתאריך 12.9.14, יום תחנות בין התאריכים 8.9.14-18.9.14.
לפרטים נוספים על מבחני מו"ר/מרק"ם, לחץ כאן.

• ציון התאמה רפואה כולל מו"ר/מרק"ם: מורכב מציון בחינת מו"ר/מרק"ם במשקל 75%, וציון התאמה טרום מו"ר/מרק"ם במשקל 25%.

• הצהרת בריאות: המועמדים אשר יזומנו למבדקי מו"ר/מרק"ם יתחייבו לחתום על טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. את הטפסים האלקטרוניים יש למלא ולהדפיס אך ורק לאחר קבלת הזימון למו"ר/מרק"ם. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.

• לפרטים נוספים: הפקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה, טלפון: 02-6758018. דוא"ל medical_school@ekmd.huji.ac.il :. בנוסף, ניתן להכנס לדף של לימודי הרפואה במרכז המידע והרישום של האוניברסיטה העברית.

• מידע נוסף על סיכויי הקבלה ללימודי שנה א' באוניברסיטה העברית ניתן לקבל במוקד הטלפוני, המופעל לשירות הפונים בימים א' - ה' בשעות 08:30 - 16:30, בטל' 02-5882888/2.


בהצלחה!

*אין לראות במדריך זה כבמסמך רשמי או מחייב, הוא אינו מהווה מסמך רשמי מטעם האוניברסיטה ומהווה המלצה בלבד. כל שימוש בתוכנו של מדריך זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.