איזה ציון מור דרוש לקבלה לרפואה?

ציון הסכם הדרוש לקבלה לרפואה מחושב לכל מועמד לאחר שנבחן במבחני המיון: מבחן מור או מבחן מרקם. מחושב עבורו ציון סכם חדש (שונה מהמקורי אשר היווה את ציון הסכם לפיו קיבל זימון למבחני המיון), ועל פי ציון סכם חדש זה, יקבע האם יתקבל ללימודי הרפואה. יוצאת מן הכלל היא הפקולטה בטכניון, אשר אינה מחשבת ציון סכם חדש, אלא משתמשת בציונים של מבחן מור או מבחן מרקם כפי שהם, ללא שקלול עם נתונים אחרים, על מנת לקבוע את סף הקבלה ללימודי הרפואה.

האוניברסיטאות נוהגות לפרסם ציון ראשוני, המהווה סף ראשוני לקבלה (דהיינו, כל מועמד אשר ציונו גבוה מזה הראשוני- יתקבל מיידית), ובהמשך הציון מתעדכן עד שנקבע ציון סופי, המהווה חתך קבלה סופי לפקולטה (כמובן שהציון הסופי נמוך מזה הראשוני).

בשיטה הזו, גם מי שלא התקבל ללימודים מיידית לפי סף הקבלה הראשוני שנקבע, עשוי עדין להתקבל בהמשך אם ציונו יהיה גבוה מציון הסכם הסופי שיקבע בהמשך (בהתאם לכמות המקומות שיפתחו בשנה א' בפקולטה, מועמדים שמבטלים את מועמדותם בפקולטה מסויימת וכיוצ"ב).

בטכניון כאמור, מהווה ציון מור או ציון מרקם 100% (!) ממשקל הציון הקובע את סף הקבלה. גם באוניברסיטאות תל אביב וירושלים משקלם של מבחני מור ומרקם הינו משמעותי ביותר, שם ציון הסכם שמהוה את סף הקבלה הינו שקלול של הציון במבחן מור/מרקם יחד עם נתונים נוספים של המועמד (בתל אביב מהווה משקלם של מבחן מור/מרקם 70% מציון הסכם הדרוש לקבלה, ובירושלים מהווה משקלם של מבחן מור/מרקם 75% מציון הסכם הדרוש לקבלה).

להלן ציוני הסכם אשר אפשרו קבלה ללימודי הרפואה בשנים האחרונות (יש לציין כי הפקולטות לא חושפות את הנתונים. אלו נאספו מדיווחים של מועמדים שהתקבלו, ואינם רשמיים):

                   

                    אוניברסיטה

                 שנה

    טכניון      

ראשוני*

טכניון

סופי*

תל אביב

ראשוני

תל אביב

סופי

2013

213

204

731.56

727.85

2012

218

208

739.25

733.63

2011

217

209

735.02

732.59

2010

215

207

733.12

731.66

 

*הציונים בטבלה תחת עמודות הטכניון הינם ציוני מו"ר/מרק"ם