• הכנה ל- GRE בביוכימיה
  • המדריך לקבלה לרפואה באוניברסיטה העברית 2014
  • המדריך לקבלה לרפואה באוניברסיטת תל אביב 2014
  • איזה ציון מור דרוש לקבלה לרפואה?
  • כיצד להתכונן לבחינת מור ובחינת מרקם?מדקס מספקת קורסי הכנה למבחני המיון לרפואה ולרפואת שיניים בישראל (מו"ר, מרק"ם, מר"ב)...
מי ניגש למור ומרקם? מהו משקל המבחן? מהי שפת המבחן? מה המבנה של מבחני מור ומרקם? האם יש צורך להתכונן למבחנים אלה?